TYÖKALUT-osiossa ovat tarjolla Seta ry:n ja Kulttuuria kaikille -palvelun / Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry:n ja muiden yhteistyökumppanien tuottamat työkalut, oppaat ja tarkistuslistat erilaisten asiakkaiden huomioimiseen sekä LHBTIQ -aiheiden esiintuomiseen taide- ja kulttuurikentällä. Täältä löydät myös kirjallisuusvinkkejä tutkimus- ja tietokirjallisuudesta sekä faktaa LHBTIQ-historiasta.

Työkalut

Tilattavia

Muistelukortit

Suomi 100 – Sateenkaaren väreissä -hanke on julkaissut muistelukortit, joiden kautta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen lähihistoriaa voidaan tuoda esiin helpolla tavalla. Muistelukortit on tehty yhteistyössä Svenska litteratursällskapetin (SLS), Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) ja Helsingin kaupunginmuseon kanssa.

Muistelukortteja voidaan käyttää esimerkiksi muistelukahviloissa, vertaistukiryhmissä tai kahdenkeskisissä muisteluhetkissä. Muistelukortit ovat lainattavissa maksutta Kulttuuria kaikille -palvelulta ja Setalta. Laina-aika on kaksi viikkoa. Muistelukortteja voi myös tulostaa itse omaan käyttöön.

Linkki Muistelukortit-ohjesivulle

Sukupuolena ihminen – tilattava näyttely eri tiloihin

Voit nyt tilata Sukupuolena ihminen -näyttelyn kirjastoon/galleriaan/muuhun tilaan!

Sukupuolena ihminen -projekti dokumentoi haastatteluin ja valokuvin, millaista on olla transihminen nykypäivän Suomessa: mitä sukupuoli tarkoittaa kenellekin, miten muut ihmiset suhtautuvat, mitä kukin toivoo ympäröivältä yhteisöltä.

Projektiin on kuvattu ja haastateltu vuonna 2015 ja 2016 transsukupuolisia ihmisiä ympäri Suomea. Valokuvista ja haastatteluista on koottu näyttely, ja päämääränä on saada se vierailemaan mahdollisimman monella paikkakunnalla Suomessa.

Emme voi puhua toisten äänellä, mutta voimme puhua heidän puolestaan niin, että heidän omalle äänelleen tulee lisää tilaa. Projektin tavoitteena on lisätä transnäkyvyyttä sekä ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta. Toivomme myös, että kuvat ja tarinat voisivat olla avuksi ja tueksi omaa sukupuoltaan pohtiville sekä heidän läheisilleen.

Projektin työryhmään kuuluvat valokuvaaja Vesa Tyni (mm. Vuoden muotokuvaaja 2015), sisällöntuottaja Maiju Ristkari ja kuraattori Nina Suni.

Näyttelymateriaali: 11 valokuvavedosta (n. 50 x 70 cm) sekä kuvatekstit (A6). Lisäksi tulosteita (kuviin liittyvät pidemmät tekstit sekä muuta oheismateriaalia). Näyttely vaatii siis melko paljon seinä-/ripustustilaa.

Sopiva näyttelyaika on 3-4 viikkoa. Näyttelyn tulee aina olla ilmainen kävijöille.

Tutustu kuviin ja teksteihin: www.sukupuolenaihminen.fi
Sukupuolena ihminen Facebookissa: https://www.facebook.com/sukupuolenaihminen

Kulttuuriala yleisesti

Queer kultur

Queer kultur ar en skrift från Kulturrådet som sätter fokus på hbtq i kulturen. Queer kultur handlar om grundläggande mänskliga rättigheter som ger vidgade vyer och ett rikare kulturliv. Kulturrådet har regeringens uppdrag att skapa förutsättningar som stärker hbtq-personers rättigheter inom kulturområdet.

Link till Queer kultur

Pyykkinaru #tvättlina

Pyykkinaru on taideprojekti, jossa sateenkaarenväristä pyykkiä ripustamalla osoittamaan ystävällistä suhtautumista LHBTQI-ihmisiin ja muihin vähemmistöihin.

Sinun pyykkinarusi on ele ystävällisen, avoimen ja hyväksyvän yhteiskunnan puolesta. Pyykkinarun avulla olet luomassa yhteiskuntaa, jossa kaikkien on helpompaa elää avoimesti itsenään. Valokuvaamalla ja jakamalla kuvia sateenkaarenvärisistä pyykkinaruista olet mukana luomassa yhteisöllisyyden ja rakkauden arkistoa!

Url: Pyykkinaru sateenkaaren väreissä

“Hurjan paljon enemmän queer!”

– Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen toiveita ja kokemuksia taide- ja kulttuuritarjonnasta

Kulttuuria kaikille -palvelun selvitys pohjautuu kahteen vuonna 2012 Helsinki Pride -festivaalin yhteydessä toteutettuun palautekyselyyn. Selvityksen lähtökohtana olivat kysymykset siitä, miten hyvin taide- ja kulttuurikenttä huomioi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tarpeita ja toiveita, sekä millaisia mahdollisia esteitä taide- ja kulttuuritarjontaan osallistumiselle on. Selvityksessä on listattu 20 toimenpide-ehdotusta saavutettavuuden edistämiseksi HBLTI-näkökulmasta. Julkaistu 2014.

Hurjan paljon enemmän queer (PDF Kulttuuria kaikille -palvelussa)

Uusi aika, vanhat haasteet

Raportissa “Uusi aika, vanhat haasteet. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt kulttuuritapahtumien kuluttajina” selvitetään, miten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat kokevat kulttuurisen kävijyyden ja kulttuuritapahtumien käyttäjyyden. Julkaistu 2007.

Uusi aika, vanhat haasteet PDF Kulttuuria kaikille -palvelussa
Uusi aika, vanhat haasteet DOC Kulttuuria kaikille -palvelussa

Setan koulutuspalvelut

Setan koulutuspalvelut tarjoaa tietoa seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta, normikriittisyydestä sekä yhdenvertaisuussuunnittelusta.

Linkki Setan koulutuspalveluihin

Esittävä taide

Camp! Taipuisaa teatteria

Syksyn 2009 erikoisnäyttelyyn Camp! Ravintola Sateenkaaren unelmia liittyvä verkkojulkaisu haluaa kyseenalaistaa sitä, keiden äänet teatterihistoriassa kuuluvat, keiden kuvat näkyvät. Teatteri on yksi niistä areenoista, joilla tietoisesti tai tiedostamatta käydään neuvotteluja ja taisteluja sukupuolesta/sukupuolista ja niitä koskevasta käsitteistöstä.

Camp! Taipuisaa teatteria (PDF Teatterimuseon sivuilla)

Riittävän miehekäs meritähdeksi

– teatteria ja tanssia muunsukupuolisen näkökulmasta

Kenneth Siren esittelee opinnäytetyössään Metropolia-ammattikorkeakoululle (2014) muunsukupuolisen henkilön kokemuksia teatteriharrastuksen parissa. Työssä tuodaan esiin teatteriin ja tanssiin vaikuttavia sukupuolinormeja ja niiden vaikutusta osallistujan minä- ja kehonkuvaan. Tutkimus esittää ongelmaksi koulu- ja harrastusympäristössä tapahtuvan ohjaamisen kirjoittamattomat arvolataukset. Työ tuo esiin sitä vallankäyttöä, jota sukupuolitetut kehot kokevat ja argumentoi laajemman sukupuolen moninaisuuden representoimisen ja ymmärtämisen puolesta.

Riittävän miehekäs meritähdeksi (PDF)

Don’t Be Quiet, Start a Riot! Essays on Feminism and Performance 

(Stockholm UP 2016)

Tiina Rosenberg’s essay collection Don’t Be Quiet, Start a Riot!  investigates elements of the human voice and performance, and their implications for gender and sexuality. The chapters address affect, pleasure, and memory in the enjoyment of musical and theatrical performance. Rosenberg also examines contemporary feminist performance, anti-racist interventions, activist aesthetics, and political agency especially with regard to feminist and queer interpretations of opera and theatre.

Don’t Be Quiet, Start a Riot! Essays on Feminism and Performance

Elokuvat

Koulukinon sateenkaaripaketti-oppimateriaalit

Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin liittyvät elokuvat ovat hyvä keino tuoda näille vähemmistöille kipeästi kaivattua näkyvyyttä. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen väitetään toisinaan olevan liikaa esillä, mutta tilanne on itse asiassa päinvastainen. Näihin vähemmistöihin liittyy edelleen vahva vaikenemisen ja salailun kulttuuri.

On tärkeää, että elokuvien kautta esiin tulevat vähemmistöaiheet kiinnittyvät nuorten katsojien ja kouluyhteisön arkeen, eivätkä jää joksikin, joka ei koske meitä.

Linkki Koulukinon Sateenkaaripakettiin

Muisti-organisaatiot

Näkymättömästä näkyväksi:

palveleeko kirjasto HLBTI-asiakkaita?

Päivi Jokitalo kirjoittaa artikkelissaan, että saavutettavuus on paljon muutakin kuin esteetön sisäänpääsy. Artikkelissa annetaan vinkkejä siihen, kuinka kirjasto voisi ottaa huomioon seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat asiakkaansa esimerkiksi asiakaspalvelun tai asiasanoituksen näkökulmasta. Julkaistu 2014.

Näkymättömästä näkyväksi (PDF Kulttuuria kaikille -palvelussa)
Näkymättömästä näkyväksi (DOC Kulttuuria kaikille -palvelussa)

”Kirjasto on paikka, jossa ei tuomita”

Laadullinen tutkimus sateenkaarinuorten kirjastonkäytöstä Lapissa

Riina Mattila tutkii opinnäytetyössään Oulun ammattikorkeakoululle (2015) lappilaisten sateenkaarinuorten kirjastonkäyttöä. Opinnäytetyössä selvitetään, millainen  merkitys kunnan kirjastolla ja HLBTQI-kirjallisuudella  on nuoren identiteetin kehittymisen kannalta, mistä nuoret hakevat tietoa  identiteettiinsä liittyen ja miten lappilaiset sateenkaarinuoret käyttävät kirjastoa. Toimeksiantajana oli Rovaniemen Seta ry.

Kirjastossa ei tuomita (PDF)

Yleisten kirjastojen saavutettavuussuositus

Miten kirjaston arkipäivässä voidaan huomioida ja edistää saavutettavuutta? Tämä suositus antaa vinkkejä, ohjeita, esimerkkejä sekä ohjaa lisätiedon lähteille saavuttavuuden edistämiseksi kirjastopalveluissa. Suosituksessa käydään läpi yhdenvertaisuusnäkökulmia liittyen mm. suunnitteluun, johtamiseen, viestintään, tiloihin ja palveluihin. Myös sateenkaarinäkökulmat on otettu huomioon.

Yleisten kirjastojen saavutettavuussuositus (Kuntaliitto.fi)

Transsukupuolisten identiteetin rakentamiseen liittyvä informaatiokäyttäytyminen

Aira Pohjanen selvitti pro gradu -tutkielmassaan Oulun yliopistolle (2013) transsukupuolisten tiedontarpeita, niiden muuttumista, tiedonhankintaan käytettyjä lähteitä, vertaistuen merkitystä tiedon saamiselle, tiedon jakamista sekä ongelmia ja esteitä, joita tiedonhankintaan oli liittynyt.

Transsukupuolisten identiteetin rakentamiseen liittyvä informaatiokäyttäytyminen (PDF Kulttuuria kaikille -palvelussa)
Transsukupuolisten identiteetin rakentamiseen liittyvä informaatiokäyttäytyminen (DOC Kulttuuria kaikille -palvelussa)

“Genusperspektiv i museer – en omvärldsbevakning”

Fernstål, Lotta.
Rapport, även HBT-frågor inom museivärlden.

Genusperspektiv i museer (PDF i sidan sverigesmuseer.se)

“Rivien välistä: seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historian tutkimuksen lähteet ja suomalaiset arkistoratkaisut”

Riikka Taavetti käsittelee pro gradu -tutkielmassaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historian tutkimusta ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten menneisyyden tallentamista julkisiin arkistoihin.

Rivien välistä (Linkki Jyväskylän yliopiston julkaisuarkistoon)

Queert var det här!

En studie av fenomenet med queervisningar och en queerpedagogik i Sverige 

Åkerö, K-E, magisteruppsats, 2011

Queert var det här! (PDF)

Museerna och hbtq

– En analys av hur museer och andra utställare kan belysa perspektiv rörande homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera personer

”Denna rapport erbjuder ett lapptäcke av berättelser, erfarenheter och insikter från de som engagerat arbetat med att införa hbtq-perspektiv i utställning och på museum, i Sverige och runt om i världen. Med rapporten hoppas vi också erbjuda kunskap som manar fler museer och andra utställare till nya ansatser i detta arbete.”

Museerna och hbtq (PFD)

Tapahtumat

Tapahtumien saavutettavuuden ja moninaisuuden tarkistuslista

Tarkistuslista on tarkoitettu avuksi kulttuurifestivaalien saavutettavuuden ja moninaisuuden nykytilan omatoimiseen arvioimiseen ja kehittämiseen. Tarkistuslista käsittelee laajasti saavutettavuuden eri osa-alueita sekä moninaisuuteen liittyviä näkökulmia, ja auttaa huomioimaan monenlaisten yleisöjen ja tekijöiden tarpeita. Päivitetty versio julkaistu 2015.

Saavutettavuuden tarkistuslista (PDF Kulttuuria kaikille -palvelussa)
Saavutettavuuden tarkistuslista (DOC Kulttuuria kaikille -palvelussa)

w

Viestintä

Hlbtiq – Näin kirjoitat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä

Hlbtiq on seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta kirjoittaville suunnattu opas. Oppaassa kerrotaan yleisistä käsitteistä ja puhetavoista sekä annetaan suosituksia. Oppaan uudistettu versio julkaistaan 2016.

HLBTQI – Setan toimittajaopas 2012 (PDF vihkotulostus)

Sateenkaarisanasto

Setan verkkosivujen sateenkaarisanasto kokoaa yhteen keskeisiä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä koskevia käsitteitä ja termejä sekä muita sateenkaariyhteisön sisällä ja liepeillä liikkuvia sanoja ja teemoja. Sanasto ei kata kaikkia sanoja, joilla kuvataan jokaisen ainutlaatuista kokemusta sukupuolestaan tai seksuaalisesta suuntautumisesta, mutta se on suuntaa-antava. Päivitetty sanasto julkaistaan 2016.

Sateenkaarisanasto (Linkki Seta ry:n sivustolle)

Setan kuvapankki

Setan kuvapankki sisältää epäkaupalliseen käyttöön tarkoitettuja kuvia Setan toiminnasta ja tapahtumista sekä erilaisia kuvituskuvia sateenkaariaiheisiin liittyen. Kuvapankkiin voi myös tarjota omia kuviaan lomakkeen kautta.

Setan kuvapankki (Linkki Setan sivustolle)

Vem är normal? Normkritik och webbpublicering

Den här skriften har kommit till efter att goteborg.se granskats utifrån ett normkritiskt perspektiv, på uppdrag av huvudredaktionen och webb enheten hösten 2012. Granskningen är gjord av Maria Jacobson och Anna-Carin Jansson. Utifrån analysen av 15 välbesökta sidor på goteborg.se har de skrivit det här materialet som ett stöd för normkritiskt arbete med text och bild.

Vem är normal? (PDF i Kultur för alla)

Kohtaaminen

Tietopaketti

sukupuolen moninaisuuden huomioimisesta oppilaitoksille, työpaikoille ja viranomaisille

Tietopaketti tarjoaa tasa-arvolain uudistuksen käytäntöön viemisen tueksi tietoa sukupuolen moninaisuuden huomioimiseen ja syrjinnän ennaltaehkäisyyn etenkin oppilaitoksissa, työpaikoilla ja viranomaisten toiminnassa. Tietopaketti esittelee kehittämisehdotuksia työpaikoille, oppilaitoksille ja viranomaisille, sekä kuvaa syrjintätilanteissa toimimista ja syrjinnän ennaltaehkäisyä syrjityksi tullen kannalta. Julkaisijana STM, sosiaali- ja terveysministeriö.

Tietopaketti sukupuolen moninaisuuden huomioimisesta (Linkki)

Sukupuolen moninaisuus -opas

Setan Transtukipisteen tuottama opas sukupuolen moninaisuudesta on suunnattu kaikille, joita sukupuolen moninaisuus koskettaa tai kiinnostaa. Oppaassa tarkastellaan sukupuolen moninaisuutta niin iän, perhesuhteiden kuin kulttuurinkin näkökulmasta. Päivitetty versio on julkaistu 2015.

Transtukipisteen sukupuolen moninaisuus -opas (PDF aukeamittain)
Transtukipisteen sukupuolen moninaisuus -opas (PDF sivuittain)

Lhbtiq ja normikriittisyys

Normikriittinen opetusmateriaali Älä oleta

Normit nurin! -hankkeen tuottama opas sisältää ehdotuksia siitä, miten oppilaitoksia ja opetusta voitaisiin päivittää. Se esittelee keinoja puuttua syrjiviin normeihin ja tehdä koulusta yhdenvertaisempi oppimisympäristö kaikille. Kirja on tarkoitettu opettajille, mutta se on käyttökelpoinen kenelle tahansa, joka työskentelee nuorten parissa.

Älä oleta! (PDF)

SQS-lehti

SQS-lehti on Suomen Queer-tutkimuksen Seuran vuonna 2006 perustettu kolmikielinen (suomi, ruotsi, englanti) tieteellinen verkkojulkaisu. Julkaisusta löydät runsaasti queer-aiheisia artikkelia taiteesta, taide- ja kulttuurikentästä sekä lhbtiq-vähemmistöjen historiasta, kulttuurista ja asemasta.

Tidskriften SQS

Den nätbaserade tidskriften SQS ges ut av Sällskapet för Queerforskning i Finland. Den, år 2006 grundade tidskriften, är trespråkig (finska, svenska och engelska). I tidskriften hittar du rikligt med artiklar som granskar konsten, konst- och kulturfältet samt hbtiq-minoriteternas situation, kultur och historia ur ett queert perspektiv.

Länk tidskriften SQS

SQS journal

SQS journal is a trilingual (Finnish, Swedish, English) web based journal published by the Society of Queer Studies in Finland. In the journal, founded in 2006, you’ll find many queer themed articles on the arts, the arts & cultural field and on the history, situation and culture of the LGBT-minorities.

Link SQS Journal

Normkritiskt läromedel Anta int’!

Anta int´! är skriven för att ändra verkligheten i skolorna och läroanstalterna. I boken presenteras sätt på vilka vi kan ingripa i de diskriminerande normerna och göra skolan till en likabehandlande lärmiljö för alla.

Anta int’! (PDF)

Bryt! 

Den tredje upplagan av metodmaterialet “Bryt!” är omarbetad för att inkludera mer om normer kring religiositet, etnicitet och funktionalitet. (RFSL Ungdom och Forum för levande historia, 2011.)

Bryt! (Link)

lambda nordica

lambda nordica är nordisk vetenskaplig tidskrift som presenterar humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning med anknytning till HBTIQ och queerstudier. Tidskriften introducerar och recenserar också internationell HBTQ-litteratur.

Länk lambda nordica

Share This