Aaro Horsma

Aaro Horsma

Aaro Horsma on HeSeta ry:n suunnittelija. Tänä vuonna 25-vuotisjuhlaa viettävän HeSetan tehtävä on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja hyvinvointia.

O lemme HeSetalla viimeisen vuoden aikana tehneet päivittäisessä toiminnassa laajasti töitä lhbtiq*-turvapaikanhakijoiden kanssa. TOGETHER-toiminnalla olemme yhdessä turvapaikanhakijoiden ja pakolaistaustaisten, HeSetan vapaaehtoisten sekä yhteistyökumppaneiden kanssa pyrkineet parantamaan haastavaa tilannetta ja luomaan turvallista yhteisöä erityisen haavoittuvassa asemassa oleville.

Erityisen haavoittuvaan asemaan lhbtiq*-turvapaikanhakijat ja pakolaiset ajaa moni asia. Valtaosa lhbtiq*-turvapaikanhakijoista on lähtenyt pakoon läheisiään tai joutunut jättämään heidät muun yhteisön ja/tai viranomaisten vainon takia. Yhteistä TOGETHER-toimintaan hakeutuville ovat traumaattiset kokemukset kotimaassa, vastaanottokeskusten turvattomat olot sekä vähäinen tuki ja tieto oikeuksista. Myös yksinäisyys ja epätietoisuus tulevasta niin prosessin aikana kuin sen jälkeenkin kuormittavat suuresti. Työmme tarpeesta ja sen ensiaskelista voit lukea lisää vuoden takaisesta kannanotostamme.

Suomessa TOGETHER-toiminta ja muu lhbtiq*-turvapaikahakijoiden ja pakolaistaustaisten parissa tehtävä työ on osin pioneerityötä. Toista vastaavanlaista toimijaa tai toimintaa ei ole. Osittain näin on siksi, että äkisti lisääntyneeseen tarpeeseen ei juurikaan ole tullut resursseja, mutta myös siksi, että, kuten yhteiskunnassa yleensä, myös ihmisoikeustyössä marginalisoidut ryhmät ja yksilöt ja heidän tarpeensa on helppo sivuuttaa.

Olemme huomanneet vuoden aikana ympärillämme hitautta ja haluttomuutta kantaa vastuuta, vaihtaa suuntaa muuttuneessa tilanteessa tai venyttää nykyisiä resursseja, jotta lhbtiq*-turvapaikanhakijat tulisivat nähdyksi ja kohdatuksi.

Hakemuksista huolimatta emme myöskään ole saaneet kohdennettua rahoitusta turvapaikahakijoiden parissa tehtävään työhön, vaikka akuutti tilanne on tehty selväksi kaikissa hakemuksissa niin Helsingin kaupungille kuin Opetus- ja kulttuuriministeriöönkin. Tästä syystä HeSetan toiminta on toteutettu lähes täysin jo olemassa olevilla resursseilla, mikä on vaatinut priorisointia ja vahvaa halua vastata työn tarpeeseen.

Toimintamme ja työmme on saanut huomiota suomalaisessa mediassa, ja osa työstä on huomattu myös ulkomailla. Kesällä sainkin viestin kroatialaiselta tuttavaltani, joka toimii paikallisessa lhbtiq*-järjestössä. Hän kehotti minua hakemaan syyskuussa järjestettävään, viikon mittaiseen Bring Everyone In -seminaariin seurattuaan HeSetan TOGETHER-ryhmän facebook-sivua. Seminaarin järjesti yksi HeSetan kattojärjestöistä, kansainvälinen lhbtiq*-nuoriso- ja opiskelijajärjestö IGLYO yhdessä hollantilaisen COC Netherlandsin kanssa. Seminaarin teemana oli monikulttuurisuus, etniset identiteetit ja konseptit. Viikko sisälsi luentoja ja työpajoja, jotka käsittelivät muun muassa maahanmuuttoa ja turvapaikanhakijoita, uskontoja, rasismia ja homo/transfobiaa sekä intersektionaalisuutta lhbtiq*-yhteisössä.

Osana kuuden päivän seminaaria esittelin osallistujille HeSetan työtä turvapaikanhakijoiden parissa. Viikon aikana kävi ilmi, että vaikka joissakin seminaariosallistujien yli 25 kotimaasta oli resursseja ja osaamista, kohdennettua tai edes inklusiivisempaa vertaistoimintaa turvapaikanhakijoille ja pakolaistaustaisille ei ollut monessakaan maassa vielä järjestetty. Haasteina ovat olleet muun muassa ihmisten tavoittaminen sekä tarpeiden kartoitus ja toimintamallien luominen. HeSetan rajalliset resurssit huomioon ottaen olemme siis onnistuneet näissä kiitettävästi.

Olemme tavoittaneet toimijoita valtakunnallisesti, perustaneet ja vakiinnuttaneet vertaistukitoimintaa., Toimimme luotettavana yhteistyökumppanina kymmenille vastaanottokeskuksille ja olemme pystyneet tukemaan yli sataa meihin yhteyttä ottanutta turvapaikanhakijaa konsultoinnin, tukikeskustelujen tai molempien muodossa.

Emme voi jäädä lepäämään laakereillemme

Liian usein lhbtiq*-ihmiset ja heidän tarpeensa sivuutetaan tai jätetään ulkopuolelle. Vaikka tavoitteemme ei ole olla yhdellekään lhbtiq*-ihmisille ainoa turvallinen paikka tai toimija, meidän tulee kuitenkin kyetä olemaan taho, jonka puoleen voi tarvittaessa aina kääntyä.

Meidän tulee ymmärtää moninaisuus ihmisten identiteeteissä, taustoissa ja elämäntilanteissa ja pyrkiä vastaamaan niihin parhaamme mukaan.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien turvapaikanhakijoiden ja pakolaistaustaisten tilanne on ollut viimeisen vuoden aikana akuutti ja poikkeuksellinen Suomessa. Ei kuitenkaan pidä tuudittautua siihen, että ns. pakolaiskriisi olisi osaltamme ohi. Vaikka Suomen nykyinen hallitus tekee maahantulon ja maahan jäämisen kaikille entistä vaikeammaksi, meidän täytyy yksilöinä ja yhteisönä tehdä töitä se eteen, että kaikki jo täällä olevat sekä tänne saapuvat tulevat kohdatuksi, tuetuksi ja otetuksi osaksi yhteisöä.

Monikulttuurisuus, uskonto, rasismi ja islamofobia koskettavat myös meidän yhteisöämme ja siihen kuuluvien elämää. Meidän täytyy vahvistaa ja laajentaa liikettämme. On sekä tehtävä että annettava tilaa kaikille.

Tällä hetkellä toiminnan kehittämiseen on tarvetta monella eri tasolla. Viikottaiset vertaistapaamiset TOGETHER-ryhmässä jatkuvat ja ovat saaneet seuraavan vuoden ajaksi rinnalleen Suomen Kulttuurirahaston myöntämän yhteisötaideprojektin. Apurahalla toimivan yhteisötaiteilijan ohjauksessa järjestetään ekspressiivisen taideterapian keinoin taidetoimintaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville turvapaikanhakijoille ja pakolaistaustaisille henkilöille.

Lokakuussa aloitimme myös suljetun ryhmän seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluville pakolaistaustaisille yhdessä kunniakäsityksiä ja -kulttuuria käsittelevän SOPU-hankkeen kanssa. Yksilötyössä tarjoamme jatkossakin tukikeskusteluja ja palveluohjausta.

Mitä tarvitsemme?

Olemme hakeneet tulevalle vuodelle avustuksia muun muassa RAY:ltä ja Helsingin sosiaali- ja terveysvirastolta ja korostaneet hakemuksissa lisääntynyttä tarvetta tukea erityisesti pakolaistaustaisia lhbtiq*-ihmisiä.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien turvapaikanhakijoiden ja pakolaistaustaisten tukemiseen ja aseman edistämiseen tarvitaan lisää resursseja ja toimijoita. Olemme saaneet yhteydenottoja vapaaehtoistyöstä kiinnostuneilta yksityishenkilöiltä, mutta vähien resurssien vuoksi olemme pystyneet vastaamaan ensisijaisesti vain asiakas- ja viranomaisyhteydenottoihin.

Erityisen haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten tukemiseen tarvitaan ammatillisia resursseja, joita HeSetalla ei ole tällä hetkellä riittävästi, jotta voisimme kouluttaa ja koordinoida vapaaehtoisia. Suosittelemme, että vapaaehtoistyöstä kiinnostuneet ovat ensisijaisesti yhteydessä organisaatioihin, joilla on sekä kokemusta että resursseja pakolaistaustaisten ihmisten kanssa tehtävän vapaaehtoistyön koordinoimiseen.

Yksityishenkilönä voit tukea HeSetan työtä jakamalla tietoa lhbtiq*-turvapaikanhakijoiden ja pakolaistaustaisten olemassaolosta ja tarpeista. Tietoa löytyy muun muassa TOGETHER -Facebook-sivulta.

Voit myös tukea HeSetaa liittymällä jäseneksi tai lahjoittamalla TOGETHER-toimintaan verkkokaupassamme.

Lue lisää

Alla muutamia mediassa julkaistuja artikkeleja, jota avaavat Together-toiminnan merkitystä ryhmän jäsenille.

 

Share This