På BLOGG-sidan publicerar vi bloggar och artiklar av olika sakkunniga och samhälleliga påverkare som i sina texter granskar Finlands historia och nutid samt konst och kultur ur ett HBTIQ-perspektiv.

Välkommen att ta del av nya tankar!

Blogg

Adressaten känd – minnen av Vivica Bandler

Adressaten känd – minnen av Vivica Bandler

Milja Sarkola: ”Den här aristokratiska hållningen var förbryllande och fascinerande för mig, och det jag då grubblade över allra mest i förhållande till Vivica, hur vara du med henne, hur bryta rollerna och avståndet. Men när jag nu, 20 år senare, går tillbaka till de här minnena märker jag att funderar mer på hur mycket hennes dolda sexualitet måste ha inverkat på hennes person och identitet.” Lue lisää – läs mer – read more Adressaten känd – minnen av Vivica Bandler

Dzamil Kamager 2015

”Early Poetry Books of PPP”
(Glass bead knitting, 30 x 19 cm, 2015)

Share This