Milla Halme

Milla Halme

 

var verksam som frivillig i Tahdon2013-kampanjen och ansvarade för politisk lobbyverksamhet inom den.

Den 1.3.2017  är den jämlika äktenskapslagen äntligen här – efter en lång tid av kamp, väntan och spänning. Juridiskt sett innebär lagförändringen att samkönade par kan få gifta sig, få ett gemensamt efternamn och ansöka om adoption tillsammans samt att den ena partnerns eventuella könskorrigering inte inverkar på parets juridiska ställning. Symboliskt sett är betydelsen avsevärt större, eftersom juridiken kring samkönade par inte är särskiljande och inte består av egna juridiska kategorier. Kärleken mellan två vuxna människor är nu jämlik i Finland.

 

Tahdon2013* som drev kampanjen för den jämlika äktenskapslagen i Finland är ett skolexempel på en folkrörelse kring en fråga. Det centrala verktyget för kampanjen var ett medborgarinitiativ, som i sig krävde att kampanjen enbart fokuserade en lagförändring. Karikerat kan man säga, att två år av aktivt kampanjarbete och två år av väntan och spänning, handlade om en diskussion och rentav en kamp om ändringen av orden ”man och kvinna” i äktenskapslagens första paragraf till ”två personer”. Två ord med en stor betydelseladdning.

Tahdon2013 var med nästan alla mätare mätt en framgång. Själva medborgarinitiativet fick under ett dygn över 100 000 namnteckningar och sammanlagt samlades 166 851 namn in. Enligt opinionsmätningarna steg finländarnas stöd för den jämlika äktenskapslagen under kampanjen först till 58 procent och ett år efter kampanjen till 65 procent. Under kampanjens slutskede stödde närmare tusen företag lagändringen genom företagskampanjen #metahdomme (på svenska ung. ”vi vill”). Och det viktigaste – efter en process med många turer röstade riksdagen äntligen för den jämlika äktenskapslagen.

Tahdon2013 är en fin berättelse om hur en liten grupp människor besluter sig för att kämpa för det som de uppfattar som rätt. Och hur de lockar med sig andra människor, som i sin tur bjuder in andra och till slut förvandlas en kampanj startad av några personer till en folkrörelse. Men i verkligheten var ändringen av äktenskapslagen inte enbart ett resultat av Tahdon2013-kampanjen. Tahdon2013-kampanjens frivilliga gjorde ett enormt arbete och en fantastisk kampanj, men vägen till medborgarinitiativets framgång har utstakats av modiga föregångare.

Medborgarinitiativskampanjen för en jämlik äktenskapslag startade 19 mars 2013. Det här var kort efter att Riksdagens lagutskott hade bordlagt en motion gällande en könsneutral äktenskapslag, som 76 riksdagsledamöter undertecknat. Och inte ens under presidentvalet 2012, då Pekka Haavisto blev Sauli Niinistös motkandidat i andra ronden, kunde man undvika en diskussion om äktenskapet i offentligheten och om ett samkönat par kunde representera presidentparet. Den könsneutrala äktenskapslagen var även ett mycket omdiskuterat valtema i riksdagsvalet 2011 och tanken var då att arbetet med lagförslaget skulle ta vid efter valen. Stödförklaringsrumban för den jämlika äktenskapslagen gav säkert upphov till en del otålighet och förväntningar, men i själva verket bottnade de i en mycket längre process.

För tio år sedan, 2006, lämnade riksdagsledamot Oras Tynkkynen den första motionen gällande en ändring i äktenskapslagen. Han var då motionens enda undertecknare. Lagen om registrerat partnerskap stiftades år 2002. Också den föregicks av en lång kampanj och lika unkna, men mindre salongsfäiga, argument gällande hur samhällets grundelement skulle fördärvas om samkönade par skulle ges juridiskt skydd. Kampen för ett jämlikare samhälle har alltid krävt en långvarig medborgarkamp och allt för mycket mod av enstaka individer. Någon måste vara förebild och den första att påvisa orättvisor.

Folkrörelser startar med en idé och en tro om en bättre framtid. De första försöken att ändra världen lyckas sällan, men de jämnar vägen för följande och till slut växer den sakta framvuxna idén till en samhällelig förändring. En sådan som alla tycks vilja ha. Den jämlika äktenskapslagens ikraftträdande är ett viktigt steg mot ett jämlikare samhälle. Den löser ingalunda alla orättvisor som regnbågsfolket utsätts för, men den utgör ändå punkten i diskussionen kring parförhållandets lagstiftning.


*Tahdon betyder ”jag vill” på svenska

Övers. Rita Paqvalén

 

Artikelbild: Heidi Lunabba och Ilar Gunilla Persson 2017. #Tvättlina på Kabelfabriken.
Share This