TIEDOTE 2.5.2016

Julkaisuvapaa: HETI

Seta ry ja Kulttuuria kaikille -palvelu käynnistävät toukokuussa valtakunnallisen tieto-, viestintä- ja taidehankkeen Suomi 100 – Sateenkaaren väreissä. Hankkeen tavoitteena on tehdä näkyväksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen (LHBTIQ) historiaa osana itsenäisen Suomen historiaa, kerätä uutta tietoa vähemmistöjen elämästä sekä tuoda esiin ajankohtaista queer-näkökulmista toteutettua taidetta ja kulttuuria. Hanke toteutetaan yhteistyössä mm. Kansallisteatterin, Kansallisgallerian, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Svenska litteratursällskapet i Finland rf:n kanssa.

Hiljaisuuden historia

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historiasta puhuttaessa on vaikea välttää sellaisia sanoja kuin vaientaminen, näkymättömäksi tekeminen, salaaminen, sensuuri ja itsesensuuri. Se on historia, jota voi löytää rivien välistä ja vinttikomeroiden salalokeroista. Se on läsnä kaikkialla, kaikissa ajan kerrostumissa, yhteiskuntaluokissa ja kulttuureissa, mutta sen näkyväksi tekeminen vaatii herkkyyttä ja tietoisuutta niistä yhteiskunnan normeista ja lakipykälistä, jotka ovat vaikuttaneet hiljaisuuden historiaan.

Suomi 100 – Sateenkaaren väreissä -hanke käynnistyy homo- ja transfobian vastaisena päivänä, 17.5.2016 Tietoisesti vaiennetut -seminaarilla (Päivälehden museo, Helsinki). Seminaarissa Presidentti Tarja Halonen, lakimies Ulf Månsson ja kirjailija Pirkko Saisio keskustelevat mediatutkija Anu Koivusen johdolla vuonna 1999 kumotun, ns. kehotuskieltopykälän vaikutuksista suomalaiseen yhteiskuntaan ja mediaan.

Infoa seminaarista tässä: https://www.facebook.com/events/1020817831317369/
Seminaari on täynnä, mutta sitä voi seurata verkossa (17.5.2016, klo 16-17.30): http://www.ustream.tv/channel/issetv

Marginaalista keskiöön

Hanke rohkaisee ja tukee taide- ja kulttuuritoimijoita nostamaan toiminnassaan esiin LHBTIQ-sisältöjä. Tarjoamalla LHBTIQ-aineistoja ja -näkökulmia taide- ja kulttuuritoimijat tavoittavat uusia yleisöjä, ja ovat mukana rakentamassa yhdenvertaista ja moninaista Suomea, jossa kaikkien historia ja kokemukset ovat yhtä arvokkaita. Hankkeen verkkosivuilla tarjotaan taide- ja kulttuuritoimijoille runsaasti työkaluja LHBTIQ-yleisöjen huomioimiseen ja hankkeen blogissa julkaistaan myös kerran kuukaudessa tutkijoiden, taiteilijoiden, poliitikkojen ja aktivistien kirjoituksia siitä, miten LHBTIQ-vähemmistöt sekä LHBTIQ-kansalaisjärjestöjen toiminta on vaikuttanut Suomen sosiaali- ja kulttuurihistoriaan.

Hankkeen kautta kerätään myös uutta LHBTIQ-aiheista muistitietoa Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Svenska litteratursällskapet i Finland rf :in kanssa. Yhteistyössä hankekumppanien kanssa järjestetään erilaisia keskustelutilaisuuksia ja tapahtumia, joissa LHBTIQ-vähemmistöjen taide ja historiaa tuodaan marginaalista Suomen suuren kertomuksen ytimeen.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Rita Paqvalén, rita.paqvalen@cultureforall.fi, puh. 040 6743528
Taiteellinen johtaja Katriina Rosavaara, katriina.rosavaara@gmail.com, puh. 040 5622314

Suomi 100 – Sateenkaaren väreissä: www.suomi100-sateenkaarenvareissa.fi
Seta ry: www.seta.fi
Kulttuuria kaikille -palvelu: www.kulttuuriakaikille.fi

Share This