Työväen Arkisto ja Työväenmuseo Werstas

Suomalaisen kirjallisuuden seuran ja Svenska litteratursällskapetin lisäksi LHBTIQ-aineistoja on tallennettu myös muihin arkistoihin ja museoiden kokoelmiin.

Tampereella sijaitsevalla Työväenmuseo Werstaalla on valtakunnallinen tallennusvastuu lhbtiq-aineistoista. Werstas tallentaa kokoelmiinsa laajasti aihepiiriin liittyvää materiaalia, niin esineitä kuin valokuviakin. Werstas on kerännyt aineistoa vuodesta 2002 lähtien ja kokoelmassa on tällä hetkellä yli 1200 esinettä ja 400 valokuvaa. Museolla on kokoelmissaan myös satoja pienpainatteita, mainoksia, flyereita ja muuta paperiaineistoa. Museo ottaa mielellään vastaan uusia lahjoituksia. Lahjoituksiin liittyviä ohjeita ja lisätietoja löytyy Werstaan verkkosivuilta.

Seta ry:n arkistoaineistot on tallennettu Helsingissä sijaitsevan Työväen Arkistoon. Arkisto on kerännyt aineistoa vuodesta 2002. Setan jäsenjärjestöt voivat luovuttaa arkistonsa Työväen Arkistoon, jossa ne järjestetään ja ovat  tutkijoiden käytettävissä. Arkisto ottaa mielellään vastaan myös muuta LHBTIQ-aiheisia arkistolahjoituksia.

Työväenmuseo Werstaan ja Työväen Arkiston aineistoihin voit tutustua yhteisen arjenhistoria.fi-hakupalvelimen kautta.

Share This