Elsa Salmisen arkisto © SKS

Mikä on tarinasi?

Keräämme aineistoja, muistoja ja tarinoita siitä, millaista on ja on ollut elää LHBTIQ-ihmisenä Suomessa tänään ja ennen sekä kertomuksia LHBTIQ-liikkeen eri vaiheesta. Voit joko kertoa omista kokemuksistasi tai henkilöstä jonka tunnet, tai pohtia, miten LHBTIQ-ihmisiä on kuvattu eri aikakausina.

Aineistokeruu toteutetaan yhteistyössä Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.:n (SLS) ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) kanssa, jotta aineistot säilyisivät myös tuleville sukupolville.

Voit osallistua kahdella eri tavalla: vastaamalla SLS:n kyselyyn Vähemmistö vähemmistössä (myös suomeksi tai englanniksi) ja/tai voit liittää muistosi suoraan SKS:n karttapohjaiseen Muistikko-verkkopalveluun. Tutustu välilehdissä oleviin keruuvaihtoehtoihin!

Välilehdessä “Työväen Arkisto ja Työväenmuseo Werstas” kerrotaan myös muista LHBTIQ-aiheisista keruuvaihtoehdoista ja kokoelmista.

Sinun tarinasi on tärkeä, jotta maamme LHBTIQ-historia tallentuisi myös tulevaisuutta varten.

Share This