Muistikko

Muistikko är en webtjänst som Finska Litteratursällskapet (SKS) skapat inför jubileumsåret 2017. Genom Muistikko kan HBTIQ-personer berätta om sina liv i Finland som fyller hundra år. På Muistikko kan man förutom texter även ladda upp bilder och länkar. Lägg gärna till nyckelord till dina berättelser – både HBTIQ-tematiska och sådana som beskriver själva händelsen. Genom nyckelorden hjälper du andra att hitta fram till din berättelse!

Berätta om din vardag – om händelser, ögonblick och platser som är och har varit viktiga för dig. Berätta om möten, familjetilldragelser, uppnådda mål, kamper eller ögonöppnande kulturupplevelser –  om ditt livs regnbågsskimrande milstolpar och de platser som är kopplade till dem.

I Muistikko kan du också bekanta dig med andras berättelser. Dela med dig av din egen upplevelse och ta del av andras. Tillsammans skapar berättelserna ett kulturarv som beskriver vårt delade, mångstämmiga liv i dagens Finland. Berättelserna bevaras för kommande generationer.

För att lämna ditt minnesspår i Muistikko, måste du registrera dig till tjänsten och skapa en egen figur som minnena knyts till. Genom figuren kan du delge dina minnen anonymt. De uppgifter du uppger vid registreringen stannar hos SKS och ges inte till någon utanför SKS arkiv.

 

Share This