Minoritet i minoriteten

Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. samlar in berättelser och material om hur det har varit att leva som en HBTIQ-person i Finland i dag och förr. Du kan berätta om dina egna erfarenheter eller om någon i din närmaste krets, vänner eller familj. Arkivet tar också emot relaterat material som donationer.

Eftersom det här är den första insamlingen om HBTIQ-personers liv som görs på svenska i Finland, är vi speciellt intresserade av att höra om hur det är att leva som minoritet i minoriteten. Vi är också nyfikna att höra om synen på sexuella minoriteter och könsminoriteter i Svenskfinland under olika tider. Genom att delta i insamlingen bidrar du till att rädda ett viktigt kulturarv och ett perspektiv på Finlands historia från att gå förlorat.

Du kan antingen besvara frågelistan på nätet eller i pappersform. Frågelistan kan besvaras till 1.7.2017.

Allt material behandlas konfidentiellt och kopplas inte till ditt namn eller kontaktuppgifter. Du får också svara anonymt. Du kan svara på antingen svenska, finska eller engelska. Materialet arkiveras i Svenska litteratursällskapets arkiv. Frågelistan har skapats av PD/docent Tuula Juvonen, PM Kati Mustola, FD Rita Paqvalén och PM/FM Riikka Taavetti.

Share This