Arbetararkivet och Arbetarmuseet Werstas

Vid sidan om Finska litteratursällskapet och Svenska litteratursällskapet i Finland har även andra arkiv och museer samlat in och bevarat HBTIQ-material.

Arbetarmuseet Werstas i Tammerfors har ett landsomfattande ansvar för att bevara HBTIQ-material. Werstas har en omfattande samling av HBTIQ-relaterat material bestående av såväl föremål som bilder. Museet har samlat in HBTIQ-material sedan 2002 och samlingarna innehåller idag 1200 föremål och 400 fotografier. Werstas har i sina samlingar också hundratals småtryck, reklamer, flyers och annat pappersmaterial. Museet tar gärna emot nya donationer. Anvisningar och information gällande donationer hittas på Werstas hemsida.

Seta r.f.s arkivmaterial är deponerat på Arbetararkivet i Helsingfors. Arkivet har samlat in HBTIQ-relaterat material sedan 2002. Setas medlemsorganisationer uppmuntras att donera sitt arkivmaterial till Arbetararkivet. Arkivet tar gärna emot även andra HBTIQ-donationer.

Du kan bekanta dig med Werstas och Arbetararkivets samlingar genom söktjänsten arjenhistoria.fi.

Share This