Elsa Salminens arkiv © SKS

Vilken är din berättelse?

Vi samlar in material, minnen och berättelser om hur det varit att leva som HBTIQ-person i Finland idag och förr samt om HBTIQ-rörelsens olika skeenden. Du kan berätta om egna erfarenheter eller om någon du känner eller reflektera över synen på hbtiq-personer under olika tider.

Insamlingsarbetet görs i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. (SLS) och Finska litteratursällskapet i Finland (SKS) för att garantera att materialet sparas för framtida generationer.

Du kan delta på två sätt. Du kan svara på SLS frågelista Minoritet i minoriteten (på svenska, finska eller engelska) och/eller så kan du delta genom att lägga in dina minnen direkt in på SKS kartbaserade Muistikko -webbtjänst. Bekanta dig med de olika insamlingsalternativen bakom flikarna! Under fliken ”Arbetararkivet och Arbetarmuseet Werstas” hittar du tips på andra HBTIQ-relaterade samlingar och insamlingar.

Ditt bidrag är värdefullt för att dokumentera vårt lands HBTIQ-historia för framtiden.

Share This