Finland 100 – I regnbågens färger

Vi vill bjuda in våra samarbetspartners och regnbågspubliken till ett seminarium och en fest på Ateneum (Brunnsgatan 2) och Lavaklubi (Nationalteatern) för att fira projektet Finland 100 – I regnbågens färger och det arbete som gjorts under 2016–2017för att synliggöra och stärka sexuella och könsminoriteters (HBTIQ) historia och kultur. – Läs mera

Tule juhlimaan Suomi 100 – Sateenkaaren väreissä -hankeen 2016–2017 aikana tehtyä työtä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen (LHBTIQ) historian ja kulttuurin edistämiseksi. Kutsumme yhteistyökumppanimme ja sateenkaariyhteisön juhlimaan Ateneumiin (Kaivokatu 2) ja Lavaklubille Helsingissä 2.2.2018. – Lue lisää

LGBTI Rights in Finland Seta and Culture For All invite you to celebrate the project Finland 100 – In Rainbow Colors. We welcome the LGBTI community, our friends and allies to a seminar at Ateneum (Kaivokatu 2) and an evening event at Lavaklubi in Helsinki on February 2nd, 2018. The project Finland 100 – In Rainbow Colors promoted the history and culture of the LGBTI and queer community in 2016-2017. – Read more

Tvättlina

ett samfundskonstprojekt.
Heidi Lunabba 2015
#tvattlina

Skatter i arkivet. Elsa Salminens arkiv, Finska litteratursällskapet.

Finska Litteratursällskapet

Vapautuspäivät 1980

Svart på vitt

2011
Laura Lilja

Heavenly Actors

Magdi Kamel plays Gamal in The Mercedes
Kalle Hamm, 2012

Nom de Plume

Glims & Gloms 2014
Simo Heiskanen
kuva: Ilpo Vainionpää

 

Finland 100 år – I regnbågens färger är ett kultur-, konst- och informationsprojekt, vars syfte är att synliggöra sexuella och könsminoriteters (HBTIQ) historia som en del av det självständiga Finlands historia, att samla in ny kunskap om HBTIQ-personer vardag och historia samt att lyfta fram aktuella konst- och kulturproduktioner med queert perspektiv.

Välkommen att bekanta dig med Finlands färggranna historia och nutid!

 

Queerkulturens framtid börjar nu

Rita Paqvalén och Katariina Rosavaara om hur regnbågsranden vävdes år 2017.

Vieraissa nahoissa, eli sukupuolen moninaisuus suomalaisessa larpkulttuurissa

Myrtti Lehtinen: “Queerin larppaamisen alakulttuureissa harrastajat järjestävät toisilleen korostetun queerturvallisia pelejä.”

Oletuksia ja arjen homonationalismia

Dzamil Kamanger: “On kohtuutonta, että hlbtiq-turvapaikanhakijoita koko ajan oletetaan joksikin. Kyse on eräänlaisesta oletusten saartorenkaasta, joka ei näytä koskaan hellittävän.”

Kellarikomerosta arkistoon

Riikka Taavetti: “Asiakirjat eivät löydä arkistoihin itsestään, vaan järjestöjen on tehtävä päätöksiä omien asiakirjojensa luovuttamisesta ja entisten aktiivien on siivottava komeroitaan.”

Suomalaisia sapfisia bittejä

Eva Isaksson: “Huoli siitä, vieroittaako netti todellisuudesta, oli monille meistä aivan turha. Päinvastoin se lähensi meitä todellisuuteen ja muiden yhteyteen.”

Romanit, eurooppalainen vähemmistö

Janette Grönfors: “Suhtautuminen seksuaalivähemmistöihin yhteisön sisällä on myös sukupuolikysymys. Romanimiesten suhteet ja aviottomat lapset eivät ylitä useinkaan uutiskynnystä romaniyhteisössä. Romaninaisia, joiden epäillään tai tiedetään olevan lesboja, voidaan sen sijaan lähteä avoimesti sanan mukaisesti ajamaan takaa, syrjiä, mustamaalata sosiaalisessa mediassa, työpaikoilla ja romaniyhteisössä.”

Queer på svenska – om språk, normer och identitet

Alexis Rancken bloggar: “Person kan användas i stället för kvinna, partner i stället för fru, och så vidare. Samtidigt saknar svenskan ofta ord för dessa identiteter, liksom för positioner utanför det heteronormativa och utanför kärnfamiljen.”

Adressaten känd – minnen av Vivica Bandler

Milja Sarkola: “Den här aristokratiska hållningen var förbryllande och fascinerande för mig, och det jag då grubblade över allra mest i förhållande till Vivica, hur vara du med henne, hur bryta rollerna och avståndet. Men när jag nu, 20 år senare, går tillbaka till de här minnena märker jag att funderar mer på hur mycket hennes dolda sexualitet måste ha inverkat på hennes person och identitet.”

Vaatimus kaappien esteettömyyssäädösten tarkentamiseksi

Jaana Tiiri: “Jos kaappiin johtavat esteelliset portaat eikä sinne pääse edes sisään, miten sieltä tullaan ulos?”

Eurovisionen blir homokultur

Jan Wickman: “Mainstreamprogrammet som genom kopplingen till nation och familj hade en tydligt heteronormativ inramning, kan framstå som ett något motstridigt föremål för ett passionerat queer-intresse. Hur och varför utvecklade så många homosexuella åskådare ändå ett helt eget förhållande till evenemanget?”

Projektets huvudmän

I samarbete med

Share This