På EVENEMANG-sidan presenterar vi projektets egna evenemang samt de nationella konst- och kulturorganisationernas och andra samarbetspartners Finland 100-evenemang eller verksamhet med ett HBTIQ-innehåll.

Välkommen att fira Finlands 100-årsfest i regnbågens färger!

Evenemang

Skicka ditt programförslag!

Finlands hundraårsjubileum närmar sig. Projektet Finland 100 – I regnbågens färger håller på att samla material för en omfattande och nationell evenemangssida där konst- och kulturevenemang med en hbtiq-tematik (=homo, bi, trans- och interkönad samt queer) presenteras. Projektet genomförs av Kultur för alla och Seta r.f. i samarbete med ett flertal nationella konst- och kulturinstitutioner.

Vi utmanar och inbjuder er konst- och kulturaktörer att förverkliga jubileumsåret tillsammans med oss! Det kan ni göra genom att inkludera queera perspektiv eller en hbtiq-tematik i ert kommande jubileumsprogram. Vi erbjuder ert program en landsomfattande synlighet genom våra informationskanaler och nätverk samt vår evenemangssida. Ni kan även diskutera innehållet med oss. På vår hemsida hittar ni idéer och redskap för hur ni kan beakta olika publikers behov och inkludera hbtiq-perspektiv i ert program.

Programmet som presenteras på evenemangssidan kan vara t.ex. en temautställning eller en permanent utställning till vilken innehåll, evenemang eller guidningar med ett hbtiq-perspektiv tillfogats, en regnbågshylla på ett bibliotek, en queer pjäs, ett pedagogiskt material med ett hbtiq-perspektiv, musikprogram för regnbågsfamiljer, en konstworkshop för unga hbtiq-personer eller ett konstprogram producerat i samarbete med den lokala Seta-föreningen. Programmet ska också anknyta till Finland 100 – jubileumsårets teman, dvs. till det självständiga Finlands historia och nutid samt till temat Tillsammans.

Evenemangssidan öppnas 6.9.2016 och till den samlas evenemang från tiden mellan 6.9.2016 och 31.12.2017.

Deadline för programförslagen

DL för program under sommaren är 31.5.2017
DL för program under hösten är 31.8.2017
DL för program under vintern är 31.10.2017

Hur skickar jag mitt programförslag?

Programförslagen skickas via nätblankett.

I blanketten ombeds aktörerna att förklara på vilket sätt evenemanget anknyter till projektets och jubileumsårets teman. Vi publicerar enbart program som tydligt anknyter till ovannämnda teman.

Share This