På BLOGG-sidan publicerar vi bloggar och artiklar av olika sakkunniga och samhälleliga påverkare som i sina texter granskar Finlands historia och nutid samt konst och kultur ur ett HBTIQ-perspektiv.

Välkommen att ta del av nya tankar!

Blogg

Sateenkaarevampi Suomi kamppailu kerrallaan

Sateenkaarevampi Suomi kamppailu kerrallaan

Jokaisen taistelun jälkeen Suomi on muuttunut sekä sateenkaari-ihmisille että muille hieman yhdenvertaisemmaksi, ystävällisemmäksi ja helpommaksi paikaksi hengittää.

Oletuksia ja arjen homonationalismia

Oletuksia ja arjen homonationalismia

Dzamil Kamanger: “On kohtuutonta, että hlbtiq-turvapaikanhakijoita koko ajan oletetaan joksikin. Kyse on eräänlaisesta oletusten saartorenkaasta, joka ei näytä koskaan hellittävän.”

Kellarikomerosta arkistoon

Kellarikomerosta arkistoon

Riikka Taavetti: “Asiakirjat eivät löydä arkistoihin itsestään, vaan järjestöjen on tehtävä päätöksiä omien asiakirjojensa luovuttamisesta ja entisten aktiivien on siivottava komeroitaan.”

Suomalaisia sapfisia bittejä

Suomalaisia sapfisia bittejä

Eva Isaksson: “Huoli siitä, vieroittaako netti todellisuudesta, oli monille meistä aivan turha. Päinvastoin se lähensi meitä todellisuuteen ja muiden yhteyteen.”

Romanit, eurooppalainen vähemmistö

Romanit, eurooppalainen vähemmistö

Janette Grönfors: “Suhtautuminen seksuaalivähemmistöihin yhteisön sisällä on myös sukupuolikysymys. Romanimiesten suhteet ja aviottomat lapset eivät ylitä useinkaan uutiskynnystä romaniyhteisössä. Romaninaisia, joiden epäillään tai tiedetään olevan lesboja, voidaan sen sijaan lähteä avoimesti sanan mukaisesti ajamaan takaa, syrjiä, mustamaalata sosiaalisessa mediassa, työpaikoilla ja romaniyhteisössä.”

Queer på svenska – om språk, normer och identitet

Queer på svenska – om språk, normer och identitet

Alexis Rancken bloggar: “Person kan användas i stället för kvinna, partner i stället för fru, och så vidare. Samtidigt saknar svenskan ofta ord för dessa identiteter, liksom för positioner utanför det heteronormativa och utanför kärnfamiljen.”

Adressaten känd – minnen av Vivica Bandler

Adressaten känd – minnen av Vivica Bandler

Milja Sarkola: “Den här aristokratiska hållningen var förbryllande och fascinerande för mig, och det jag då grubblade över allra mest i förhållande till Vivica, hur vara du med henne, hur bryta rollerna och avståndet. Men när jag nu, 20 år senare, går tillbaka till de här minnena märker jag att funderar mer på hur mycket hennes dolda sexualitet måste ha inverkat på hennes person och identitet.”

Eurovisionen blir homokultur

Eurovisionen blir homokultur

Jan Wickman: “Mainstreamprogrammet som genom kopplingen till nation och familj hade en tydligt heteronormativ inramning, kan framstå som ett något motstridigt föremål för ett passionerat queer-intresse. Hur och varför utvecklade så många homosexuella åskådare ändå ett helt eget förhållande till evenemanget?”

Orubbligt mot det bättre

Orubbligt mot det bättre

Tarja Halonen: “Otålighet är en god sak – i lämpliga portioner. Genom medvetenheten inleds arbetet som gradvis leder till en förändring. Men otålighet kan nog vara en bra motor för verksamheten.”

När alla vill

När alla vill

Det behövdes tio år av kamp innan alla ville.

Sateenkaarilippu korkealla Kansallisgalleriassa

Sateenkaarilippu korkealla Kansallisgalleriassa

Minna Raitmaa: “Vaikka museoimme taidetta, emme saa konservoida asenteitamme. Oman toiminnan kriittinen tarkastelu ja totuttujen tapojen jatkuva kyseenalaistaminen pitää työntekijät hereillä ja museot elävinä.”

Päivänvaloa kestävää kehitystä

Päivänvaloa kestävää kehitystä

Pauliina Feodoroff: ”saamelaisoikeuksien kehitys pohjoismaissa polkee paikoillaan. Samalla ns. valtakulttuurin edustajat ovat huolissaan siitä, miten vähemmistöt (mukaanlukien saamelaiset) polkevat omien (seksuaali)vähemmistöjensä oikeuksia. Tälle puheelle löytyy kansallista tilaa. Ja (saamelainen) jää puun ja kuoren väliin: liatako oma pesä niiden suuntaan, jotka omaa pesää jatkuvasti nävertävät rikki?”

HBTIQ+ och kultur

HBTIQ+ och kultur

Panda Eriksson: “Vad betyder tillgänglighet ur ett HBTIQ+ -perspektiv, och vad kan vi som kulturproducenter göra?”

Uppmaningsförbudet – en dödfödd paragraf?

Uppmaningsförbudet – en dödfödd paragraf?

Ulf Månsson: “Försigkomna som vi var, kom vi på idén att också vi skulle göra oss skyldiga till samma brott. Så vi gick vidare och skränade att vi också uppmanar till ‘otukt mellan personer av samma kön’, som det stod i lagboken.”

Dzamil Kamager 2015

“Early Poetry Books of PPP”
(Glass bead knitting, 30 x 19 cm, 2015)

Share This